За да се изобрази коректно тази страница трябва да имате инсталиран Adobe Reader. Mоже да изтеглите и инсталирате ver.8.1.2 (23MB) от нашия сайт или текущата актуална версия от официалния сайт на Adobe. След инсталацията е необходимо да опресните съдържанието на страницата с Ctrl+F5.

Обявен конкурс за две щатни бройки съдебен секретар и една щатна бройка призовкар в РС Габрово, считано от 02.10.2017г.


От посочените връзки може да изтеглите образци на необходимите документи Декларации по чл. 136, ал,2, т.1 от Правилника за администрацията а съдилищата (ПАС), Декларации по чл. 132 от ПАС, във вр. с чл. 107 от КТ и  Примерен образец на автобиография