Габрово 5300,  пл. “Възраждане”№1, списък с телефони за контакт със службите в съда, факс 809-264